93points
2018 Haynes Vineyard Napa Valley Chardonnay