95points
Forjas del Salnes Goliardo Caino Rias Biaxas 2016