95points
Lewis Mason’s Cabernet Sauvignon Napa Valley 2018